Blender

Úvod a představení Blenderu

Facebook

https://www.facebook.com/groups/604477441885453

Představení

Ing.arch. Jiří Philippe Janda

atelier@jpjanda.cz

www.jpjanda.cz

Cíle

Cílem tohoto kurzu je získat dovednosti pro efektivní práci s rozhraním Blenderu, vytváření 3D modelů, aplikaci textur a materiálů, tvorbu animací a práci se světlem a vykreslováním. Zaměření na praktickou práci a projekty, které umožní aplikaci znalosti a dovednosti.

Organizace předmětu

 • Přednáška/cvičení
  • malé projekty v rámci cvičení
  • účast 70%
 • Zkouška
  • projekty ze semestru (showreel)
  • praktická část

Další

 • Seznam studentů a zkušenosti s Blenderem
 • domluvit odevzdávání (FB, IG, mail…)
 • myš, num. klávesnice

Představení programu

Funkce

 • Ukázky:

Blender ShowReel 2022 – Film and TV, Games, VFX and Advertising

Showreel 2022 – 3D Animation / Art – Blender

 • Modeling, Rendering, Animation & Rigging, Video Editing, VFX, Compositing, Texturing, and many types of Simulations.

Co probereme

 • Blender GUI, přizpůsobení, režimy práce, nastavení add-ons, primitivní objekty, umístění do scény, základní render
 • Základy modelování
 • Práce s texturami a materiály
 • Text
 • Grase pencil
 • Sculpting a retopologie
 • Pokročilé techniky modelování
 • Pokročilé techniky texturování
 • Osvětlení a scény
 • Animace
 • Geometry nodes
 • Creating visual effects

Důležité odkazy:


Základy Blenderu

Preferences

 • Setings, addons, keymap, system, file path

Blender GUI

 • Select (LMB, LMB + shift)
 • Outliner (Selekce výběr/aktivní prvek)
  • Rename (“F2”)
  • Show/hide in viewport/render
 • 3D Viewport
  • Zoom/ orbit (MMB)
  • View all (Home)
  • View local/global (Num/)
  • Postranní panel (“N”), nastavení objektu/pohledu/speciality
 • Tools shelf “T” (1 pole, 2 pole, rozšíření s popisem)
 • Numpad (“1”, ”3”, ”7” Views ; “5” Persp/Ortho ; CTRL + Numpad
 • Camera
  • Fly mode (View > Navigation > Fly mode/Walk mode
  • Camera to view ( “N” + Camera to view)
 • properties
  • main (render, output…)
  • special (mododifier, particle, material, texture…)
 • Areas
  • změna velikosti, obsahu, slučování
  • Fullscreen mode (CTRL + Space)
 • workspace
  • Modeling
  • Sculpting
  • UV Editing
  • Texture Paint
  • Shading
  • Animation
  • Rendering
  • Compositing
  • Geometry Nodes
  • Scripting
 • animation bar
  • play, stop …
  • output properties
 • Viewport shading
  • Wireframe, solid, material, render
 • Top bar
  • file save …

Objekty a umístění do scény

 • Transformace
  • Grab “G”
  • Rotate “R”
  • Scale “S” , problémy s tím spojené (CTRL + A)
 • Along axis
  • Global (X,Y,Z) / (Shift + X) / Create transformation orientation
  • Local (XX, YY, ZZ)
 • Fine change (Shift + mouse)
 • Snap (Ctrl + mouse)
 • gizmo
  • local
  • global
 • Remove (DEL, X + potvrzení)
 • Add object to scene (Shift + A)
 • Cursor (Shift + LMB), (Shift + C)
 • Typy objektů
 • Nastavení po vložení do scény “F9”
 • shortcuts (odkaz na tabulku)
 • mesh object
  • verticies, edges, faces
 • duplicating objects (Shift +D)