Revitalizace požární nádrže Chotiměř

Revitalizace stávající požární nádrže s cílem využití pro zadržování vody v krajině, přináší zároveň možnost transformace tohoto místa v klidovou a odpočinkovou zónu s přidanou hodnotou ve formě možnosti koupání. V souvislosti s tímto projektovým úkolem jsou navrženy parkové úpravy jak v okolí nádrže, tak i na jejím samotném povrchu. Tyto úpravy budou rozšířeny na přilehlé zelené plochy, aby vytvořily jedinečnou a harmonickou krajinu.

Více na: www.architon.cz